Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarihinde listeye alınmıştır.

Şirketimize, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca 10.04.2014 tarih ve 5810 sayılı kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. , Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyesidir.

REFERANSLARIMIZ

www.halkgyo.com.tr
www.isbank.com.tr
www.kgf.com.tr
www.turktelekom.com.tr
www.tcdd.gov.tr
www.anadolusigorta.com.tr
www.karsan.com.tr
www.isleasing.com.tr
www.halkbank.com.tr
www.atleasing.com.tr
www.thk.org.tr

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” içerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarihinde listeye alınmıştır.

Şirketimize, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca 10.04.2014 tarih ve 5810 sayılı kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir.